top of page
BeuysMY.png

Moda  | beuys beden koLektiF

beuys beden kolektif

Beuys’un sosyal heykel kavramında daha eşit ve özgür bir toplum arayışı ile birleşen doğal yaşamı koruma ve insan-doğa dengesini yeniden inşa etme arayışının yankılarını  yaşadığımız antroposen sanat ve tasarım dünyasında halen görmekteyiz.  Onun insan merkezci olmayan şamanik praksisi insan ve insan dışı varlıklar arasında olduğu gibi yaşayan varlıklar ve cansız nesneler arasındaki ilişkiyi sanata aktarmasına yol açmıştır. Bu yaklaşım yeryüzü ve insanları korumak için gereken kolektif iyileşme süreci için araçsaldı. 

 

Kolektif ve disiplinlerarası projemiz kapsamında Beuys’un şamanik bakış açısını eko-feminist ve kapsayıcı bir tasarım perspektifi ile döngüsel ve biotasarım yöntemlerini kullanarak hayata geçirmek istiyoruz.  Bedenin başlangıç noktası olduğu, kökler ve atıkların – biyosferde ve teknosferde oluşan- kaynak olduğu moda tasarımcıları, tekstil tasarımcıları, sanatçı ve endüstriyel tasarımcılardan oluşan bir ekiple işbirlikçi bir süreç yürüteceğiz. 

 

Beuys’un yeniden oluşturma , keşfetme ve geliştirme yaklaşımıyla aynı eksende , gelişenbüyüyen ve oluşan hibrid tasarım, toplumsal cinsiyet, doğa ve insan arasında çapraz etkileşimli bir karaktere sahiptir. Kullanılmayan bir erkek giyim nesnesini yeniden kullanım, yeniden işlevlendirme ve  geri kazanımla ileri dönüşüm metodu ve şamanik sanatsal illüstrasyonlarla  kadın ve erkek , doğa ve insan arasındaki sınırları zorlayacak biçimde geliştireceğimiz ve dönüştüreceğimiz  bir yaratım süreci gerçekleştireceğiz. Yapısal cansız nesne olan giysi böylece, statik yapısal tasarımından bağımsız biçimde gelişebilecek büyüyebilecek olan yaşayan dinamik bir organizmaya dönüşecek, ve diğer yaşamlar için bir aracı haline gelecektir. Bu yaratım hem doğa , hem de dişil bilgeliğin paradigması olarak hayal edilmiştir.  

PORTRAIT-FACULTY.jpg

Doç. Dr. Şölen Kipöz

Izmir Ekonomi Üniversitesi

dilek1_edited.jpg

Dilek Himam
İzmir Ekonomi Üniversitesi

DID%20vesikalik2017-1_edited.jpg

Derya Irkdaş
İzmir Ekonomi Üniversitesi

20210518_122438_edited.jpg

Ceylan Eşit

288_TekcanElif_headshot_edited.jpg

Elif Tekcan

İzmir Ekonomi

Üniversitesi

photo 12_BW.jpg

Jörn Fröhlich

İzmir Ekonomi Üniversitesi

 .jpg

Raul Pinto

Yolculuk   |   DILEK HIMAM AND JÖRN FRÖHLICH

Z O E   &   V E R S A T I L E   |   ELiF TEKCAN

Dişs(Er)il DOĞgA     |    DERYA IRKDAS, RAUL PINTO ve SŞÖLEN KıiPÖZ

bottom of page